Marya Dekker, coördinator, oprichter en hoofd verzorging van de Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden, met één van de ex-zwervertjes die permanent bij haar wonen omdat ze te zwak zijn om buiten te overleven

zaterdag 24 december 2016

Laatste woorden over misère ...

We willen er liever geen woorden meer aan besteden, maar we krijgen nogal wat vragen over de misère die is ontstaan door toedoen van onze ex-penningmeester en haar broer. Laat ik duidelijk voorop stellen dat er geen geld is gestolen in de juiste zin van het woord! Wel is er door haar wanprestaties heel veel geld misgelopen, wat we nu zelf moeten opbrengen. En geld betaald voor werk dat niet is geleverd.

Het verhaal van de broer die de nieuwe vloer zou leggen, heeft mogelijk een strafrechtelijke kant en daar is aangifte misschien wel op zijn plaats in verband met fraude of iets dergelijks. We overwegen dit nog. We hebben van hem immers zwart op wit welke werkzaamheden hij voor de betaling zou verrichten. Na betaling heeft hij de klus echter half-af laten liggen en heeft hij nooit meer gereageerd op onze verzoeken om contact. Al eerder hadden we hem  gevraagd of hij de klus wel aankon, waarop bevestigd is geantwoord. Maar dat wat hij wél heeft gedaan, was in dermate slechte staat, dat het heel wat hoofdbrekens en herstelwerk-zaamheden heeft gekost om het door een ander bedrijf nog enigszins op orde te krijgen.

Vandaag stond hier wederom een artikel over in de IJmuider Courant, en de journalist heeft het zelfs voor elkaar gekregen om onze ex-penningmeester aan de telefoon te krijgen. En geloof me, dat is op zichzelf al een hele prestatie!  Greet speelde de schone onschuld en beweerde:"Van niets te weten." En waarom "Marya niet zelf iets heeft laten horen, daar ze zo dichtbij woont."

Greet weet natuurlijk zelf ook dat ze nooit thuis is en dat zij niet of nauwelijks te bereiken is. Ook op mijn briefjes in de brievenbus wordt weken later pas gereageerd. Daarbij is ze hier van de zomer nog op het terrein geweest en heeft ze met eigen ogen gezien welke puinzooi haar broer er van had gemaakt en had Greet letterlijk en persoonlijk beloofd "Het in orde te laten maken." De zoveelste belofte die niet is nagekomen.

Ik wil verder niet met modder gooien, en we hebben onze lessen uit deze situatie getrokken. Vanaf nu laten we de financiële boekhouding doen door een onafhankelijk bureau, die daar gewoon voor wordt betaald en op normale kantoortijden bereikbaar is. En zijn er duidelijke afspraken gemaakt waarop we elkaar kunnen aanspreken....

Een kort lijstje waarom het nu precies gaat en welke kosten daarmee gemoeid zijn:


·         Vloer leggen Fred                                      1500,00   betaald (voor vloer / afwatering = half /niet gedaan)
·         Opnieuw beitsen blokhut                              100,00    zelf opnieuw moeten beitsen ivm betonschade
·         Opnieuw coaten  vloer                                    500,00   (mazzel dat bedrijf minder rekende!!)
·         Put & herstel kieren / gaten vloer                  100,00  

·         Dierenartskosten                                      5705,00    vergoeding  door Waardig Dier misgelopen ivm jaarcijfers, nu zelf betalen en in de schuld
·         Spoedklus boekhouding jaarcijfers 2016        500,00   (mazzel dat bedrijf minder rekende!!)
                                                                          --------------
                               Kosten                         8405,00  
(De dierenartskosten voor deze maand, december, zijn hier nog niet bij gerekend en zullen naar verwachting rond de 350 euro bedragen...dat komt er dus ook nog bij!)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten